Krosno - www.rckp.krosno.pl

logo.png 031570a354805accd8483992aacb3a34
top news port info kali mstr galp inwe
Portal
KREDKI - KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA 2020
17.02.2020 Agnieszka Kaszczyszyn

Organizator konkursu: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno, województwo podkarpackie, Polska

Termin przyjmowania zgłoszeń i prac: 27 marca 2020
Wyniki: 3 kwietnia 2020
Szczegóły, regulamin, karta zgłoszenia i inne dokumenty: www.rckp.krosno.pl

Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza „Kredki” dla miłośników sztuki, świadomych talentu lub dopiero odkrywających swój artystyczny potencjał. Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież. Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z regionów pogranicza: woj. podkarpackie, kraj: koszycki, preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Organizator nie narzuca tematu, co pozwoli nauczycielom i opiekunom dokonać wyboru najlepszych prac do konkursu.

Technika i format, opis pracy:
Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami): nazwa konkursu, imię i nazwisko autora, wiek autora, placówka zgłaszająca prace na konkurs, adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

Maksymalnie 20 prac z jednej placówki należy przekazać lub przesłać na adres organizatora do 27 marca 2020 roku. Prace będą oceniane przez zewnętrzne jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 roku. Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się w kwietniu 2020 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

Do pobrania:

  1. Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI - Regulamin, karta zgłoszenia i dodatkowe informacje dla uczestników i zgłaszających
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
RODO baner.jpg 61213678cdd13b24b6e45ebed064b550
aleja_tańca_banner.png 18ede74cc4196282afd613633f0aff8b