Krosno - www.rckp.krosno.pl

logo.png a486c33a6d2cef7a8624c10523d5f2e5
top news port info kali mstr galp inwe
Portal
KREDKI - KONKURS PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY POGRANICZA 2019
27.02.2019 Agnieszka Kaszczyszyn

Zapraszamy do udziału w znanym już dzieciom, młodzieży, instruktorom i nauczycielom Konkursie Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 1125 prac z Polski, Słowacji i Ukrainy, nagrodziliśmy 25 prac, a 100 zakwalifikowaliśmy do wystawy pokonkursowej. Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Organizator konkursu:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno, województwo podkarpackie, Polska

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski, Słowacji i Ukrainy w wieku od 7 do 15 lat bez podziału na grupy wiekowe.

Organizator nie narzuca tematu, co pozwoli nauczycielom i opiekunom dokonać wyboru najlepszych prac do konkursu.

Technika i format:
Dowolna technika malarska lub graficzna /wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp./. Format prac A3 i A4.

Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły/placówki, numer telefonu, e-mail, nazwisko nauczyciela, instruktora.

Maksymalnie 20 prac z jednej placówki należy przekazać lub przesłać na adres organizatora do 18 marca 2019 roku.

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1.

Ekspozycja czynna od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 roku.
Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
tel. 13 43 218 98
e-mail:

www.rckp.krosno.pl

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
RODO baner.jpg 9f4f66e1d64e270cec9e554d2a556594
aleja_tańca_banner.png 604ca8f41f9ec75ddba9e2a738a1f05d