Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png 1e0e4f4d05679abe6fc8aa1be72fe0e0
top news port info kali mstr galp inwe
banner NHEF.jpg 28fba17972df766bb82a31c84088369e
Portal
Informacje
03.08.2016 Paweł MatelowskiZ działalności amatorskiego ruchu fotograficznego w Krośnie


Środowisko krośnieńskich fotoamatorów, zapoczątkowało swoją działalność w 1970 roku. Powstało wówczas Krośnieńskie Towarzystwo Fotograficzne zrzeszające blisko 40 członków z regionu Podkarpacia. Byli to ludzie różnych zawodów, różniący się wiekiem jak też doświadczeniem w tej dziedzinie sztuki. Do najaktywniejszych amatorów fotografii należeli m.in. Jan Grudysz, Stanisław Nawracaj, Stanisław Pater, Stefan Domagała, Leonard Olbrycht, Zbigniew Lorenc, Wacław Turek, Jan Jurek, Marek Głowiński, Grzegorz Kapuściński, Jerzy Wygoda, Krzysztof Wojtuń, Andrzej Drozd, Robert Leniowski, Władysław Sęp, Wiesław Braja, Bolesław Bajorski, Witold Wierzbiański, Jerzy Bryła, Tadeusz Gierlach, Jacek Kucy, Cezary Żelechowski, Tomasz Kasprzyk, Marian Żyła, Tadeusz Pudełko. Brali oni udział w konkursach oraz wystawach w kraju i za granicą. W 1974 roku KTF ogłosił pierwszą edycję ogólnopolskiej wystawy pn. „Co robią Polacy?”, przy współudziale Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie oraz pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Zarówno celowość wysiłków KTF, jak i kontynuowania imprezy potwierdził uznany publicysta, Juliusz Garztecki, pisząc m.in. „Każdy ośrodek twórczości fotograficznej poszukuje własnego oblicza, własnej specjalizacji. Ale cóż dopiero gdy - jak w Krośnie - specjalizacją jest zamysł na skalę ogólnopolską, zaspokajający potrzeby całego kraju. I gdy - jak w Krośnie - realizuje go Towarzystwo i niewielkie i bynajmniej niezasobne”.


Drugim z ważniejszych przedsięwzięć, zorganizowanym wspólnie z Naczelnym Zarządem Lasów Państwowych był konkurs fotografii przyrodniczej „Piękno krajobrazu leśnego”, na który w pierwszej edycji nadesłano przeszło 1300 prac. Dobrze układała się też współpraca z Wojewódzkim Domem Kultury. Jej rezultatem było utworzenie stałej galerii fotograficznej. Towarzystwo rozpoczęło współpracę ze Studium Kulturalno - Oświatowym. Zaowocowało to min. zorganizowaniem tzw. „Konfrontacji fotograficznych”, w których uczestniczyli studenci, wykładowcy i członkowie KTF. Twórczość fotograficzna osób zrzeszonych w KTF eksponowana była m.in. w Galerii Fotografii w Piwnicy Staromiejskiej przy Rynku 6 oraz w witrynie sklepu „Foto-Optyki”. Zdjęcia były publikowane w prasie centralnej i regionalnej, nagradzane na różnych konkursach w kraju i za granicą. Wydawano również fotokronikę województwa krośnieńskiego, katalogi pokonkursowe: „Co robią Polacy”, „Krosno – miasto, w którym żyjemy”, „Krosno w fotografii i poezji” oraz „Piękno krajobrazu leśnego”. Liczne wystawy prezentowane były nie tylko w Krośnie, lecz także w innych miejscowościach regionu, w istniejących wówczas zakładowych placówkach kultury i uzdrowiskach. Członkowie Towarzystwa brali udział w wielu wystawach ogólnopolskich, m.in. w Biennale Fotografii Artystycznej w Łodzi (1979) Jan Jurek i Stanisław Pater otrzymali Dyplom „Najlepszego fotoamatora” za całokształt twórczości. Fotografie Stanisława Patera były eksponowane podczas Salonu Fotografii Artystycznej w Singapurze, w Galeriach Fotografii w Czechosłowacji oraz we Francji.


Nawiązano wtedy pierwsze kontakty z Fotoklubami w Koszycach, Bardejowie i we Vranowie na Słowacji. W jesieni 1984 roku fotograficy spotkali się na wspólnym międzynarodowym plenerze. KTF i Wojewódzki Dom Kultury w Krośnie przy współudziale Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie był organizatorem warsztatów twórczych dla instruktorów fotografii i filmu. Wykładowcami byli min. Zbigniew Tomaszczuk, Andrzej Różycki, Janusz Tylman, Jerzy Busza. Kolejny rozdział działalności datuje się od marca 2001 roku, kiedy Krośnieńskie Towarzystwo Fotograficzne przekształciło się w Fotoklub z siedzibą w Krośnieńskim Domu Kultury, obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Stanowi on kontynuację poprzedniej, długoletniej i bogatej działalności amatorskiego ruchu fotograficznego w środowisku krośnieńskim. Klub nadal organizuje prezentację własnego dorobku oraz twórców z zewnątrz. Członkowie różnią się wiekiem i doświadczeniem, wielu z nich to dawni członkowie KTF. Należy podkreślić, że klubowa działalność z uznaniem zapisuje się w środowisku fotograficznym naszego regionu oraz pogranicza.


Kontynuowana jest współpraca z fotoklubami na Słowacji: w Bardejowie, Humennem, Koszycach, Rużomberku oraz z węgierskim fotoklubem w Miszkolcu. Plenery i wystawy stały się w tradycją stałych kontaktów i wzajemnego poznawania kultur pogranicza. Na jednym z plenerów gościli m.in.: prezes Związku Fotografików Słowackich Lubomir Schmidaoraz prezes Związku Polskich Artystów Fotografików Mariusz Wideryński.

Prezes Fotoklubu RCKP, Wacław Turek AFRP

FOTOKLUB REGIONALNEGO CENTRUM KULTUR POGRANICZA W KROŚNIE

Zarząd Fotoklubu:

  • Prezes:

Wacław Turek

  • Wiceprezes:

Marek Petrykowski

  • Komisja Artystyczna:

Łukasz Grudysz

Stanisław Nawracaj

Przemysław Niepokój-Hepnar

Tomasz Okoniewski

  • Koordynator RCKP:

Paweł Matelowski

Członkowie:

Krzysztof Antosz

Bolesław Bajorski

Zdzisław Barut

Jerzy Bryła

Waldemar Czado

Zdzisław Gil

Łukasz Grudysz

Piotr Grudysz

Jakub Jezierski

Jerzy Jezierski

Mariusz Kasza

Stanisław Klimek

Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili

Łukasz Kozłowski

Robert Kubit

Dorota Malik

Edward Marszałek

Paweł Matelowski

Stanisław Materniak

Stanisław Nawracaj

Przemysław Niepokój-Hepnar

Tomasz Okoniewski

Damian Pawlus

Marek Petrykowski

Waldemar Półchłopek

Wiesław Prugar 

Jakub Rutana  

Jacek Szarek

Witold Śliwiński

Tomasz Świątek

Wacław Turek

Jacek Wnuk

Wojciech Wroński

Jerzy Wygoda

Ryszard Zagórski

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
banner godzilla.jpg 0b99c2c2e9edfc1dd3d28ea72c67432d
agent kot.jpg 993e0a31aaf3436e66e6e95601846dd2
aleja_tańca_banner.png 03e67d727f59bcc38bc30d94c25273b2
RODO baner.jpg 33cfbd4ad3e7ec8ee7b5658fbd8e7b3f