Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png fe890e38ed18fcb678038788e3482216
top news port info kali mstr galp inwe
banner_aleja_tańca_2017-18.jpg 62bde65af0c88451f42e6ab0e1de9fff
Portal
Powiązane galerie:
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ 2011
13.07.2015 Redakcja RCKP
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ 2011
13.07.2015 Redakcja RCKP

Szkolna twórczość artystyczna na scenie RCKP

Po pięciu latach nieobecności – spowodowanej remontem i rozbudową Krośnieńskiego Domu Kultury - na zdecydowanie większą i nowocześniejszą, ale wciąż posiadającą tego samego ducha otwartości i gościnności scenę Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie powrócił Przegląd Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół. Poprzednie edycje Przeglądu, którego premiera miała miejsce dziesięć lat temu (w 2001 r.) cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w środowisku szkolnym. Głównymi celami Przeglądu są: możliwość prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego krośnieńskich szkół w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki, a także motywowanie społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Organizatorom Przeglądu zależy na zbudowaniu najszerszej z możliwych płaszczyzn wymiany doświadczeń, nawiązaniu i rozwoju dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołami i RCKP, a w konsekwencji promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury.
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, mając przekonanie, że organizacja poprzednich edycji Przeglądu w latach 2001- 2004 spełniła swoją rolę inspiracyjną, twórczą i integracyjną w działaniach artystycznych szkół, w bieżącym roku podjęło trud organizacji przeglądu z poszerzeniem o szkoły ponadgimnazjalne. Do udziału w tegorocznej edycji Przeglądu zgłosiła się rekordowa liczba 17 szkół - z czego 12 szkół w kategorii muzycznej, 13 szkół w kategorii teatralnej, 9 szkół w kategorii tanecznej oraz 15 szkół w kategorii plastycznej.
3 marca 2011 r.
 na scenie RCKP zaprezentowały się szkolne zespoły muzyczne i taneczne, a tydzień później – 10 marca 2011 r. szkolne zespoły form teatralnych.
Wystawa konkursowa części plastycznej (będąca Przeglądem najciekawszych, najoryginalniejszych prac) była dostępna dla zwiedzających w Galerii RCKP do 18 marca 2011 r. czyli do końca trwania Przeglądu. Zwieńczeniem V Przeglądu Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół był Koncert Galowy(18 marca), w którym na scenie pojawiło się 15 zespołów. Wszystkie szkoły biorące udział w Przeglądzie otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz upominki rzeczowe. W trakcie koncertu ogłoszono również werdykty przeglądowych komisji artystycznych oceniających poszczególne części przeglądu. 
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i autentycznej pasji, która motywuje uczniów do działań twórczych. Doceniamy wkład pracy nauczycieli, instruktorów i opiekunów szkolnych zespołów artystycznych w odkrywanie i rozwój uczniowskich talentów w dziedzinach tańca, teatru, muzyki i plastyki.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Banner Sicario 2.jpg 00d3b984c81bfb93bea83d2473a5e8d4
banner iniemamocni.jpg 54c5f1b345efa12833ec4d5320a5d5f4
RODO baner.jpg 5198db63baa3a55a400707a38aafdb7a