Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png e7c1510d20d9ac4ccaf47f3540c1df2b
top news port info kali mstr galp inwe
Portal
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ 2013
13.07.2015 Redakcja RCKP

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół 2013 

Celem kolejnej edycji przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki. W ogromnej mierze organizatorowi przeglądu zależało również na motywowaniu społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Niewymiernym efektem udziału w imprezie stała się wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami i RCKP, a w szerszym wymiarze promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury. Przegląd nie posiadał charakteru wyłącznie konkursowego - intencją organizatora było przede wszystkim stworzenie możliwości prezentacji a nie rywalizacji. 

W tym roku do udziału w przeglądzie zgłosiło się 10 szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne. W działaniach scenicznych uczestniczyło blisko 350 młodych artystów działających w 40 szkolnych zespołach: 42 aktorów, 114 tancerzy oraz 185 muzyków. Prace plastyczne przygotowało blisko 200 uczniów, a w proces przygotowania poszczególnych prezentacji scenicznych zaangażowanych było blisko 50 pedagogów.

Prezentacje poszczególnych szkół w ramach każdej kategorii przeglądowej oceniane były przez komisje artystyczne składające się z instruktorów specjalistów. 13 marca na scenie RCKP prezentowały się szkolne zespoły taneczne i muzyczne a 25 marca szkolne zespoły teatralne. Wszystkie wyróżnione, wskazane przez jury zespoły po raz kolejny wystąpiły na scenie RCKP 11 kwietnia 2013 r. w trakcie Koncertu Galowego, będącego uroczystym finałem przeglądu. Od tego samego dnia na pierwszym piętrze hallu wystawienniczego RCKP eksponowana była również wystawa uczniowskiej twórczości plastycznej.
Wszystkie szkolne zespoły artystyczne biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz wywalczone wspólnymi siłami dla swoich szkół upominki rzeczowe - ufundowane przez RCKP potężne tablice korkowe. Dodatkowym słodkim prezentem dla młodzieży szkolnej występującej na Koncercie Galowym było tradycyjne już kilkadziesiąt kilogramów cukierków. Wszystkim nagrodzonym zespołom pogratulował osobiście, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów Piotr Przytocki -Prezydent Miasta Krosna.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i autentycznej pasji która motywuje krośnieńskie środowisko szkolne do działań twórczych. Doceniamy wkład pracy grona pedagogicznego: nauczycieli, instruktorów i opiekunów szkolnych zespołów artystycznych w odkrywanie i rozwój uczniowskich talentów w dziedzinach tańca, teatru, muzyki i plastyki oraz opiekę artystyczną nad dziećmi przy przygotowaniu i prezentacji programu scenicznego. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę  i zapraszamy do udziału w VIII edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół w 2014 roku! 

Paweł Matelowski

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
banner MISZ MASZ.jpg f54092c23ae3207d35dd71159a51c0f4
banne underdog.jpg 02e1889fde80938dae192b32bf6b25a2
banner ralph demolka.jpg 3ccc43e1b91324f6f5a4fe80b3afe7a2
banner zabawa.jpg 17da24cb369f0f719a43f416793cd750
banner Chłopiec z burzy.jpg f7fd42a0599e2b33de7af91c3bfc8db9
Banner Asteriks.jpg 1e74fa5e43ef8fd1ba5eb9ae5d2b20c3
aleja_tańca_banner.png 2d550b2fae03358318409e71a37e0332
RODO baner.jpg e898e56c88660c4453b9d0330072f7c0