Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png 0437b369033df65046a6a877a0f9e95a
top news port info kali mstr galp inwe
banner_aleja_tańca_2017-18.jpg 4d4d28248d9a59bcb276860a4271dc17
Portal
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ 2013
13.07.2015 Redakcja RCKP

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół 2013 

Celem kolejnej edycji przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki. W ogromnej mierze organizatorowi przeglądu zależało również na motywowaniu społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Niewymiernym efektem udziału w imprezie stała się wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami i RCKP, a w szerszym wymiarze promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury. Przegląd nie posiadał charakteru wyłącznie konkursowego - intencją organizatora było przede wszystkim stworzenie możliwości prezentacji a nie rywalizacji. 

W tym roku do udziału w przeglądzie zgłosiło się 10 szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne. W działaniach scenicznych uczestniczyło blisko 350 młodych artystów działających w 40 szkolnych zespołach: 42 aktorów, 114 tancerzy oraz 185 muzyków. Prace plastyczne przygotowało blisko 200 uczniów, a w proces przygotowania poszczególnych prezentacji scenicznych zaangażowanych było blisko 50 pedagogów.

Prezentacje poszczególnych szkół w ramach każdej kategorii przeglądowej oceniane były przez komisje artystyczne składające się z instruktorów specjalistów. 13 marca na scenie RCKP prezentowały się szkolne zespoły taneczne i muzyczne a 25 marca szkolne zespoły teatralne. Wszystkie wyróżnione, wskazane przez jury zespoły po raz kolejny wystąpiły na scenie RCKP 11 kwietnia 2013 r. w trakcie Koncertu Galowego, będącego uroczystym finałem przeglądu. Od tego samego dnia na pierwszym piętrze hallu wystawienniczego RCKP eksponowana była również wystawa uczniowskiej twórczości plastycznej.
Wszystkie szkolne zespoły artystyczne biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz wywalczone wspólnymi siłami dla swoich szkół upominki rzeczowe - ufundowane przez RCKP potężne tablice korkowe. Dodatkowym słodkim prezentem dla młodzieży szkolnej występującej na Koncercie Galowym było tradycyjne już kilkadziesiąt kilogramów cukierków. Wszystkim nagrodzonym zespołom pogratulował osobiście, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów Piotr Przytocki -Prezydent Miasta Krosna.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i autentycznej pasji która motywuje krośnieńskie środowisko szkolne do działań twórczych. Doceniamy wkład pracy grona pedagogicznego: nauczycieli, instruktorów i opiekunów szkolnych zespołów artystycznych w odkrywanie i rozwój uczniowskich talentów w dziedzinach tańca, teatru, muzyki i plastyki oraz opiekę artystyczną nad dziećmi przy przygotowaniu i prezentacji programu scenicznego. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę  i zapraszamy do udziału w VIII edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół w 2014 roku! 

Paweł Matelowski

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
banner Fernando.png 04776c7e88de2ba8587db27ab5cfab99
banner cudowny chłopak.png fd77e95f0b0271cbccdeea8e8c243331
banner atak paniki.png 2fb189404a0e4c602ab8016437cfffee
Banner Tedi.jpg b3d6e17196c0329d2a79bffbdf61d761
banner Plan B.jpg ea9ba7e7a2712ff802f6623fea35002b