Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png ecf30b57198bd07e624d0e507b318913
top news port info kali mstr galp inwe
Portal
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ 2013
13.07.2015 Redakcja RCKP

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół 2013 

Celem kolejnej edycji przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki. W ogromnej mierze organizatorowi przeglądu zależało również na motywowaniu społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Niewymiernym efektem udziału w imprezie stała się wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami i RCKP, a w szerszym wymiarze promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury. Przegląd nie posiadał charakteru wyłącznie konkursowego - intencją organizatora było przede wszystkim stworzenie możliwości prezentacji a nie rywalizacji. 

W tym roku do udziału w przeglądzie zgłosiło się 10 szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne. W działaniach scenicznych uczestniczyło blisko 350 młodych artystów działających w 40 szkolnych zespołach: 42 aktorów, 114 tancerzy oraz 185 muzyków. Prace plastyczne przygotowało blisko 200 uczniów, a w proces przygotowania poszczególnych prezentacji scenicznych zaangażowanych było blisko 50 pedagogów.

Prezentacje poszczególnych szkół w ramach każdej kategorii przeglądowej oceniane były przez komisje artystyczne składające się z instruktorów specjalistów. 13 marca na scenie RCKP prezentowały się szkolne zespoły taneczne i muzyczne a 25 marca szkolne zespoły teatralne. Wszystkie wyróżnione, wskazane przez jury zespoły po raz kolejny wystąpiły na scenie RCKP 11 kwietnia 2013 r. w trakcie Koncertu Galowego, będącego uroczystym finałem przeglądu. Od tego samego dnia na pierwszym piętrze hallu wystawienniczego RCKP eksponowana była również wystawa uczniowskiej twórczości plastycznej.
Wszystkie szkolne zespoły artystyczne biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz wywalczone wspólnymi siłami dla swoich szkół upominki rzeczowe - ufundowane przez RCKP potężne tablice korkowe. Dodatkowym słodkim prezentem dla młodzieży szkolnej występującej na Koncercie Galowym było tradycyjne już kilkadziesiąt kilogramów cukierków. Wszystkim nagrodzonym zespołom pogratulował osobiście, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów Piotr Przytocki -Prezydent Miasta Krosna.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i autentycznej pasji która motywuje krośnieńskie środowisko szkolne do działań twórczych. Doceniamy wkład pracy grona pedagogicznego: nauczycieli, instruktorów i opiekunów szkolnych zespołów artystycznych w odkrywanie i rozwój uczniowskich talentów w dziedzinach tańca, teatru, muzyki i plastyki oraz opiekę artystyczną nad dziećmi przy przygotowaniu i prezentacji programu scenicznego. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę  i zapraszamy do udziału w VIII edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół w 2014 roku! 

Paweł Matelowski

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
inny_festiwal_teatrów_młodzieżowych_2018_banner.png 08eb096f3c86dcc328da11efa1d3483e
banner 18 lat.jpg 7b1e02c9961fe940099d76b832dfaa73
banner serce nie sługa.jpg 15c7795bf83ef50c329c39568e63c594
banner hotel transylwania 3.jpg 8f17d9dc96a2a2c8cfded3cc1f313513
aleja_tańca_banner.png 5bfcbd43b66404f3d0dc43e941e897a4
RODO baner.jpg 6c6d82bf93ff2ef14aa82ed695b535cb