Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png ed000950587fd02d419ea0f3fc7a2594
top news port info kali mstr galp inwe
banner_aleja_tańca_2017-18.jpg a5f45cab44b97ed70060da56ece79e91
Portal
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ KROŚNIEŃSKICH SZKÓŁ 2013
13.07.2015 Redakcja RCKP

VII Przegląd Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół 2013 

Celem kolejnej edycji przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki. W ogromnej mierze organizatorowi przeglądu zależało również na motywowaniu społeczności szkolnej do twórczego rozwoju własnych zainteresowań artystycznych oraz podejmowania nowych wyzwań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Niewymiernym efektem udziału w imprezie stała się wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami i RCKP, a w szerszym wymiarze promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury. Przegląd nie posiadał charakteru wyłącznie konkursowego - intencją organizatora było przede wszystkim stworzenie możliwości prezentacji a nie rywalizacji. 

W tym roku do udziału w przeglądzie zgłosiło się 10 szkół podstawowych, 5 gimnazjów oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne. W działaniach scenicznych uczestniczyło blisko 350 młodych artystów działających w 40 szkolnych zespołach: 42 aktorów, 114 tancerzy oraz 185 muzyków. Prace plastyczne przygotowało blisko 200 uczniów, a w proces przygotowania poszczególnych prezentacji scenicznych zaangażowanych było blisko 50 pedagogów.

Prezentacje poszczególnych szkół w ramach każdej kategorii przeglądowej oceniane były przez komisje artystyczne składające się z instruktorów specjalistów. 13 marca na scenie RCKP prezentowały się szkolne zespoły taneczne i muzyczne a 25 marca szkolne zespoły teatralne. Wszystkie wyróżnione, wskazane przez jury zespoły po raz kolejny wystąpiły na scenie RCKP 11 kwietnia 2013 r. w trakcie Koncertu Galowego, będącego uroczystym finałem przeglądu. Od tego samego dnia na pierwszym piętrze hallu wystawienniczego RCKP eksponowana była również wystawa uczniowskiej twórczości plastycznej.
Wszystkie szkolne zespoły artystyczne biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz wywalczone wspólnymi siłami dla swoich szkół upominki rzeczowe - ufundowane przez RCKP potężne tablice korkowe. Dodatkowym słodkim prezentem dla młodzieży szkolnej występującej na Koncercie Galowym było tradycyjne już kilkadziesiąt kilogramów cukierków. Wszystkim nagrodzonym zespołom pogratulował osobiście, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów Piotr Przytocki -Prezydent Miasta Krosna.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i autentycznej pasji która motywuje krośnieńskie środowisko szkolne do działań twórczych. Doceniamy wkład pracy grona pedagogicznego: nauczycieli, instruktorów i opiekunów szkolnych zespołów artystycznych w odkrywanie i rozwój uczniowskich talentów w dziedzinach tańca, teatru, muzyki i plastyki oraz opiekę artystyczną nad dziećmi przy przygotowaniu i prezentacji programu scenicznego. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę  i zapraszamy do udziału w VIII edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Krośnieńskich Szkół w 2014 roku! 

Paweł Matelowski

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
banner Maria Magdalena.jpg b236a9a171de71ad776253ff58896262
banner Piotruś Królik.jpg c59514cb599348cc3ffa33c9bfcda8fb
banner dziewczyna we mgle.jpg 5cc15716bbeb624a89f100454b47ed08
banner nigdy cię tu nie było.jpg 63f68e41b8e2be75144da20e0f3bf0b6
banner Żubr Pompik.jpg 88846e0bbba0e47e998f0756f238f169
banner avengers.jpg 5a51b8494c41fffcf0b64eab14b408ca