>
Wiadomość
« powrót
NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KROSNA DLA NASZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW!
Wiadomość opublikowana: 2013-06-17, 14:15:45

Anna Bryła, Wacław Turek, Henryk Wichniewicz i zespół KLEKS otrzymali Nagrody Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury. Serdecznie gratulujemy!!!Nagroda Prezydenta Miasta Krosna przyznawana jest osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda wręczana jest już po raz jedenasty.

Nagrodę otrzymał zespół redakcyjny miesięcznika Croscena – Anna Bryła, Wacław Turek

Pierwszy numer miesięcznika CROSCENA

(pełna nazwa Croscena - krośnieńska scena kultury) ukazał się w maju 2003 roku i od tamtej pory pismo ukazuje się nieprzerwanie. Wydawcą jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. CROSCENA jest jedynym periodykiem kulturalnym ukazującym się w naszym rejonie.

Z CROSCENĄ współpracują wszystkie krośnieńskie placówki muzealne, galerie, szkoły artystyczne i biblioteka. Na łamach wydawnictwa prezentowane są najciekawsze wydarzenia, sylwetki uznanych twórców z krośnieńskim rodowodem, sukcesy animatorów kultury skupionych wokół różnych form artystycznych.

Niezwykłą poczytność zawdzięcza CROSCENA swoim redaktorom.
Anna Bryła i Wacław Turek dbają o kształt, treść i formę periodyku.

Anna Bryła czuwa nad redakcją, stylistyką i ostateczną korektą miesięcznika. Pisze również teksty i publikuje zdjęcia. Wieloletnia praca w kręgu kultury i sztuki, głęboka znajomość życia kulturalnego miasta i regionu, znakomity zmysł redakcyjny – pozwalają na utrzymanie nieprzerwanie wysokiego poziomu CROSCENY.

Wacław Turek – sam fotografik, poeta, muzyk, autor tekstów – jest niezastąpionym współredaktorem miesięcznika. Jako szef krośnieńskiego Klubu Literackiego i Klubu Fotograficznego, zapewnia Croscenie najlepsze możliwe publikacje dorobku twórców miasta i reginu.  

Dobrane ze smakiem teksty i ilustracje, wartość literacka, świetny poziom informacyjny - zapewniają CROSCENIE poczytność i uznanie.
Wydawnictwo stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy, podanej w przystępnej formie. Przekazywane jest nieodpłatnie czytelnikom indywidualnym i instytucjom kultury, a poprzez nich dociera daleko poza granice kraju.
CROSCENA dostępna jest również w wersji internetowej na naszej stronie.

Redaktorzy CROSCENY - Anna Bryła i Wacław Turek - otrzymali „Złote Pióro 2010” – Honorową Nagrodę Literacką przyznaną przez Oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie za działalność na rzecz promocji kultury i literatury

Dziecięco Młodzieżowy Zespół „Kleks”


Dziecięco Młodzieżowy Zespół Taneczny Kleks działa od 1992 r. założycielem, kierownikiem, instruktorem i choreografem jest Dagmara Krzanowska-Szelc. Zespół liczy obecnie ok. 170 osób. Młode tancerki i tancerze w kilku grupach rozwijają swoje zainteresowania w dziadzinie tańca. Zespół reprezentuje miasto na wielu imprezach w kraju i za granicą. Kleksy są laureatami wielu nagród i wyróżnień. W 2012 r. obchodziły 20 lecie swojej działalności. Specjalnie na tą okazję wszystkie obecnie działające grupy pod kierownictwem instruktorów przygotowały spektakl taneczny pod nazwą „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Baśniowa historia z wielkim aplauzem została przyjęta przez publiczność. 

Henryk Wichniewicz

Od wielu lat związany jest ze środowiskiem artystycznym Krosna. O jego zaangażowaniu w pracę artystyczną i niewątpliwym talencie świadczą imponujące osiągnięcia. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu przedsięwzięć artystycznych, w szczególności z zakresu upowszechniania teatru i kultury żywego słowa. Zajmuje się również malarstwem, reprezentując swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Działalność artystyczną Pana Henryka Wichniewicza znajduje uznanie w mediach lokalnych i branżowych, czego odzwierciedleniem jest wiele artykułów i wywiadów. Obecnie obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. W 2009 r. uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Bardzo dziękujemy UMK za udostępnione zdjęcia.