Krosno - rckp-krosno.nazwa.pl

logo.png 81680aac1b35460b9eee74cd793dbafb
top news port info kali mstr galp inwe
banner NHEF.jpg bb6afea851abfa08528f5bcb8b292555
Józef Janowski
ŻEGNAMY JÓZEFA JANOWSKIEGO
16.08.2018 Małgorzata Baranowska-Mika

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku zmarł w wieku 90 lat JÓZEF JANOWSKI, członek Klubu Literackiego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako zasłużony poeta, redaktor i recenzent wielu pozycji literackich, przyjaciel i uczestnik spotkań poetyckich krośnieńskiego środowiska.

Józef Janowski urodził się 10 października 1928 w Warszawie. Studiował archeologię na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom w 1954 roku). W 1974 ukończył Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia archeologiczne kontynuował prowadząc badania wykopaliskowe w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, których rezultatem była rozprawa ma temat „Rola przełęczy zachodniokarpackich w późnym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim”, na podstawie której w 1985 otrzymał w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii Polski. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w okresie studiów jako referent w Głównym Urzędzie Konserwatorskim. W latach 1952-53 był radcą w Departamencie Ochrony i Konserwacji Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, a następnie inspektorem-rzeczoznawcą zabytków archeologicznych. Od 1954 związał się z muzealnictwem pracując kolejno: w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w Muzeum Okręgowym w Krośnie (od 1957) w charakterze kustosza i kierownika placówki. Funkcję tę pełnił do lipca 1977. W latach 1981-1990 był zatrudniony w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Krośnie, a następnie do 1993, to jest do przejścia na emeryturę, w Oddziale Wojewódzkim Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Krośnie. Opublikował 230 prac i artykułów naukowych na temat archeologii. Jako poeta zadebiutował w 1959 wierszem „111 szyb w Bóbrce” (Nowiny Rzeszowskie nr 257). Ma w swoim dorobku 8 książek poetyckich i wiele wierszy drukowanych w almanachach, prasie literackiej i codziennej. Był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie (od 1988), redaktorem Literackiej Biblioteki Krośnieńskiej, członkiem Klubu Literackiego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, członkiem warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Ceremonia pogrzebowa:

18 sierpnia 2018 sobota 10:00 Msza św. w Kościele św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie ul. Wyszyńskiego
Pogrzeb Cmentarz Komunalny Pruszków ul.3-go Maja

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się